تبلیغات
تدابیر زناشویی - توصیه بهداشتی: اندر فواید چمباتمه نشستن بعد از زایمان

توصیه بهداشتی: اندر فواید چمباتمه نشستن بعد از زایمان

یک دستور العمل جدید توصیه می کند که زنان در 5 دقیقه اول پس از زایمان در حالت چمباتمه قرار بگیرند و جفت را در این حالت دفع کنند.یک مطالعه جدید نشان می دهد که این روش میزان خونریزی پس از زایمان طبیعی را به صورت قابل ملاحظه ای کاهش می دهد.

بررسی 350 زایمان واژینال متوالی با روش دفع جفت در حالت چمباتمه حاکی از آن بود که خونریزی پس از زایمان در این حالت به کمتر از 1% کاهش می یابد. این در حالی است که زایمان فعال جفت علی رغم خروج سریع جفت، به صورت ایده آل باعث 5% خونریزی پس از زایمان، 1% خونریزی بیشتر از یک لیتر و  1% نیاز به انتقال خون می شود و همچنین غالباً به دلیل باقی ماندن تکه هایی از جفت، نیاز به خارج کردن این قطعات با دست پیدا می کند.


منبع: MIDIRS Midwifery Digest 2010; 20:348-51

نکته قابل توجه: بر اساس منابع مکتوب طب جامع، تمام مراحل زایمان در وضعیتی مشابه چمباتمه زدن انجام می شده است. وضعیتی که سالیان سال قابله‌های با تجربه ایرانی، زایمان طبیعی را برای مادران این سرزمین انجام می‌داده‌اند.


برچسب ها: نوزاد ، چمباتمه نشستن نوزاد ، چمباتمه نشستن ، چمباتمه ، سلامتی نوزاد ، نوزاد در بدو تولد ، نوزاد تازه متولد شده ، نوزاد سالم ، سلامتی نوزاد بعد از تولد ، بعد از تولد ، زایمان ، بعد از زایمان ،

دنبالک ها: www.ravazadeh.com ،